วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์สาขาศาลาพระเกี้ยว
ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.0-2218-7001 , 0-2218-7017 แฟกซ์ 0-2251-7021
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.30 น.เสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ - ปิดทำการ
สาขาสยามสแควร์
อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.0-2218-9881 , 0-2255-4433 แฟกซ์ 0-2254-9495 , 0-2254-4441
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 20.00 น.
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้นล่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทร.0-5526-0162-5 แฟกซ์ 0-5526-0165
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-216131 - 2 แฟกซ์ 044-216135 e-mail : sutbook@cubook.chula.ac.th
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารศูนย์กิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร.0-3839-4855-9 แฟกซ์ 0-3839-3239
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น. เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)
อาคารสาระสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-023 , 037-393-036 แฟกซ์ 037-393-036
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์
สาขาจัตุรัสจามจุรี
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ติดสถานีรถไฟฟ้า ใต้ดินสามย่าน ถ.พระราม 4 

โทร.0-2160-5301 แฟ็กซ์ 0-2160-5304
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 - 20.00 น.

สาขารัตนาธิเบศร์
อาคาร Hobby Lobby 49/157 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทร.0-2950-5408-9 แฟ็กซ์ 0-2950-5405
เวลาเปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.30 น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม