วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย คำมั่น สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กับสัญญาจะซื้อขายและการโอนกรรมสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและหน้าที่ของผู้ซื้อ ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ และขายทอดตลาด การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าหรือบริการทั่วไปด้านอาหารและยา หลักปฏิบัติการซื้อขายในธุรกิจ แลกเปลี่ยนและให้เช่าทรัพย์ 1 เช่าทรัพย์ 2 เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย คำมั่น สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กับสัญญาจะซื้อขายและการโอนกรรมสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและหน้าที่ของผู้ซื้อ ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ และขายทอดตลาด การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าหรือบริการทั่วไปด้านอาหารและยา หลักปฏิบัติการซื้อขายในธุรกิจ แลกเปลี่ยนและให้เช่าทรัพย์ 1 เช่าทรัพย์ 2 เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


สรุปหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม