วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
สัญญายืม (1) สัญญายืม (2) การกู้ยืมเงิน สัญญาฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ลักษณะทั่วไปของสัญญาตัวแทน สิทธิหน้าที่ในระหว่างตัวการกับตัวแทน ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและความระงับแห่งสัญญาตัวแทน ตัวแทนค้าต่างและนายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยประกันวินาศภัย การประวินาศภัย(ต่อ) ประกันชีวิต


แนวข้อสอบ กฎหมายพาณิชย์ 2.pdf  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม