วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ศาสตร์แห่งการศึกษาวิชากฎหมาย โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

การบรรยายหัวข้อ นักกฎหมายที่พึงประสงค์ของสังคมและศาสตร์แ­ห่งการศึกษากฎหมาย 
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม