วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายภาษีอากร 1 : ภาษีเงินได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร นโยบายภาษีอากรเพื่อการเศรษฐกิจ ทฤษฎีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน การคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทฤษฎีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและวิธีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ การเสียภาษีของนิติบุคคลต่างประเทศ การหักภาษี ณ ที่จ่าย การหาข้อยุติในคดีภาษีอากร   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม