วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายพาณิชย์ 4หุ้นส่วนและบริษัท ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง และการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณะทั่วไปและสาระสำคัญของบริษัทจำกัด การจัดการ การดูแลครอบงำและการตรวจสอบบริษัทจำกัด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเลิกบริษัท ลักษณะทั่วไปและสาระสำคัญของบริษัทมหาชน การจัดการบริษัทมหาชนจำกัด การประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลครอบงำและการตรวจสอบบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเลิกบริษัทมหาชนจำกัด การระดมทุนสำหรับองค์กรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี พัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม