วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงินลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน ผลและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกัน ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง การบังคับจำนองและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง สัญญาจำนำ การบังคับจำนำและสัญญาบัญชีเดินสะพัด ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน การออก การโอน และการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรอง การอาวัลและการใช้เงินตามตั๋วแลกเงิน การสอดเข้าแก้หน้า สิทธิไล่เบี้ย และตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุความ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย แนวปฏิบัติทางธุรกิจทางธุรกิจเกี่ยวกับตั๋วเงินและการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค


แนวข้อสอบ พาณิชย์ 3.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม