วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายอาญา 3 ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

ความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมือง การทะเบียนคนต่างด้าว การทำงานของคนต่างด้าว ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและอาวุธยุทธภัณฑ์ ความผิดเกี่ยวกับการจดแจ้งการพิมพ์และวิทยุคมนาคม ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี กฎหมายเกี่ยวกับไพ่ สุรา ยาสูบ และการพนัน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน การเรี่ยไร และการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ความผิดเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการสาธารณสุข ความผิดเกี่ยวกับโรงแรมและหอพัก ความผิดเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และสถานบริการ ความผิดเกี่ยวกับรถยนต์และสัตว์พาหนะ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความผิดเกี่ยวกับการเดินเรือและการเดินอากาศ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2559 17:03

    อยากดูเนื้อหาบางส่วน

    ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม