วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

สถานภาพและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การจัดการสำนักงานทนายความ การร่างสัญญา การตรวจสัญญา และการทำพินัยกรรม การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สิทธิบัตร และการเสียภาษีอากร การเตรียมคดี การเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำคู่ความ การสืบพยานและการซักถามพยาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การเรียงคำพิพากษา และคำสั่ง การเรียงคำฟ้องอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์ฎีกา การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง การดำเนินคดีพิเศษบางประเภท การดำเนินคดีภาษีอากร กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ การพัฒนาภาวะผู้นำ      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม