วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน สภาพของทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม ทรัพยสิทธิอื่น ๆ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับ อสังริมทรัพย์ ระบบที่ดินและที่ดินของรัฐ ที่ดินของเอกชน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด
กฎหมายว่าด้วย ทรัพย์สิน (เอกรินทร์) - มาตราที่ควรดู (นิติ มสธ.)-.pdf
แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม